دانلود Udemy – Docker Mastery: The Complete Toolset From a Docker Captain 2019-2 Update 1

Udemy – Docker Mastery: The Complete Toolset From a Docker Captain 2019-2 Update 1 Docker Mastery دوره آموزشی پرفروش کار با داکر است که در آن به آموزش ساخت، انتشار و مدیریت Container های داکر پرداخته شده است. در این دوره یاد میگیرید چگونه کدهای ماشین را در حالی که به عنوان یک container فعالیت میکند تغییر دهید. تنها پورتهای خاصی را به برنامه ها بر روی شبکه اختصاص دهید. کلاستر سه گره ای بر …